Phòng thủ xuyên thế kỷ



Phòng thủ xuyên thế kỷ

Mô tả game:

Bạn lại bước vào một cuộc chiến mới chống lại sự tấn công của những quái vật mới. Sau mỗi lần tấn công, bạn có thể nâng cấp căn cứ và vũ khí của mình. Hãy cố gắng bảo vệ căn cứ tới cùng...

Copyright © 2008-2010. Powered by Game Kim Cương